7. Каква е клиниката на Pityriasis rosea?

Типично начало за Pityriasis rosea е поява на солитарна лезия, т.н. майчина плака (herald spot/patch), която се увеличава в следващите няколко дни по размери. След 1 – 2 седмици обривът генерализира, въпреки че това може да се случи от часове до месеци след появата на майчината плака. Втората фаза се състои от билатерални и симетрични макули, които отзвучават в следващите 6 седмици.

При клиничния преглед майчината лезия обикновено е единична, около 2 – 10 см в диаметър, локализирана по врата или трункуса, еритемна с фина десквамация. Тя се открива при повече от 50 % от пациентите и може да се появи като множествени лезии или на атипични места.

При генерализиране на обрива се появяват еритемни макули или плаки около 0, 5- 1, 5 см в диаметър и залющване в периферията. Често се описва, че имат вид на цигарена хартия. Лезиите са ориентирани с дългия си диаметър успоредно на линиите на цепливост (линии на Лангер), при което дават вид на елха. Локализират се симетрично по трункус, абдомен, гръб и проксимална част на горните крайници. След преминаване на лезиите остават хипопигментни или хиперпигментни петна.

Сърбеж има при 75% от пациентите, а при 25% от тях е тежък.

Описано е засягане на оралната мукоза от различен тип, включително еритемни плаки, точковидни хеморагии и улцерации.

Лимфаденопатия не е обичайна, но ако е налице, най- често се наблюдава при афроамериканци.