6. Какви са атипичните форми на Pityriasis rosea?

Атипични форми на Pityriasis rosea:

  • в 20 % от пациентите майчината плака може да липсва или да конфлуира с останалите лезии. Лекарствено индуцираните случаи обикновено протичат без поява на майчина плака.
  • обривът може да е локализиран периферно, а засягане на лицето се среща при деца. При засягане на аксили и ингвинални гънки се говори за инверсна форма. Описан е унилатерален вариант, при който обривите не преминават срединната линия.
  • лезиите при Pityriasis rosea могат да бъдат с големи размери (Pityriasis rosea gigantea), уртикариални (Pityriasis rosea urticata), везикулозни, пустулозни, пурпурични и подобни на erythema multiforme (кокардни).