5. Как се поставя диагнозата Pityriasis rosea?

Лабораторните изследвания обикновено не дават отклонения и затова не подпомагат диагнозата. Много рядко се наблюдават промени в бялата кръвна редица, както и ускорено СУЕ.

Нативна микроскопия с КОН подпомага диференцирането от микоза на гладката кожа, особено в случаите, когато е налице само майчина лезия.

Ако са засегнати дланите и ходилата и пациентът е сексуално активен, се препоръчва изключване на вторичен сифилис чрез бърз реагинов тест (RPR) и VDRL (venereal disease research laboratory). Други белези, които насочват към вторичен сифилис са alopecia areata, дифузна аденопатия, белезникави папули по оралната мукоза и плоски кондиломи (condilomata lata).

Кожна биопсия се препоръчва, когато има атипична клинична картина, затрудняваща диагнозата или персистиране на ерупцията след 3- 4 месеца. Хистологията показва белези на субакутен или хроничен дерматит.