3. Какво е лечението на Pityriasis rosea?

В повечето случаи лечение не се налага, тъй като Pityriasis rosea е самоограничаваща се дерматоза без последствия. Необходимо е разясняване на проблема с пациента и успокояването му. В случаи на силен сърбеж могат да се имат предвид:

  • пациентите трябва да избягват тоалетни сапуни, стегнато облекло и разчесване
  • полезно е използването на емолиенти, както и локални препарати с каламин, ментол и др.
  • пероралните антихистамини и локални кортикостероиди повлияват сърбежа. Седативният ефект на антихистамините подобряват съня на пациентите. Някои дерматолози използват системни кортикостероиди при случаи с везикулозен PR. В големи дозировки системните кортикостероиди облекчават сърбежа и екзантема, но не скъсяват хода на заболяването. Те могат да екзацербират заболяването при някои пациенти. Използвани са кратки курсове на dapsone при тежък булозен PR, който не отговаря на стероидна терапия.
  • UV-B лъчи (5 еритемни дози дневно) облекчават сърбежа, но могат да увеличат честотата на постлезионните хиперпигментации. Полезно може да бъде излагане на естествена слънчева светлина.

Пациентите със силен сърбеж или заболяване, изискващо прилагане на системни кортикостероиди или UV-B терапия, трябва да се консултират с дерматолог.

Не се налага ограничение в активността или изолация на пациентите.