10. Какво е Pityriasis rosea?

Pityriasis rosea e честа доброкачествена папулосквамозна дерматоза, описана за първи път от Camilli Melchior Gibert през 1860 год. Pityriasis обозначава дребно залющване, а rosea се превежда като розово оцветяване. Pityriasis rosea може да има няколко варианта. Диагнозата е важна, тъй като може да наподобява вторичен сифилис.