6. Как се посатвя диагнозата?

За да се постави диагнозата Паркинсонова болест е необходимо наличие на поне два от кардиналните симптоми.

Характерна е едностранната проява на симптомите в началото на болестта. Най-често първоначално се установява наличие на тремор на покой. Изразеността на симптомите нараства с около 8-9% годишно. Болните са приковани към легло поради инвалидност средно след 14 години. Прогресията на заболяването е индивидуална и по-бърза през първите 4-8 години.

Формата на заболяването също има значение за прогресията на болестта. Прогресията е бавна при начало на заболяването преди 50 год. възраст и при първоначална изява на тремор. По-бърза е при късно начало на болестта и при преобладаване на ригидно-брадикинетичен синдром и деменция. Невроизобразяващите методи (компютърна томография и магнитно резонансна томография се използват предимно за изключване на друго невродегенеративно заболяване, при което може да се наблюдават характерни за Паркинсонова болест симптоми.