4. Какво е вторичен паркинсонизъм (Паркинсонов синдром)?

Терминът се използва за констелация от симптоми, която е подобна на тази при Паркинсонова болест, но се предизвиква от други нарушения или от прием на определени медикаменти. Причини за паркинсонизъм могат да бъдат съдови инциденти, тумори, енцефалит, прием на наркотици, медикаменти (невролептици), интоксикации (напр. с манган, въглероден оксид).

При съдов паркинсонизъм се наблюдава засягане предимно на долни крайници и разстройство на походката, наличие едновременно на ригидност и спастичност, исхемични огнища при КТ или МРТ изследване.

Диференциална диагноза се прави и с:

  • есенциалент тремор - постурален тремор с наличие на фамилност. Повлиява се добре от бета-блокери и примидон.
  • хорея на Huntington- наблюдават се хореични хиперкинези.
  • болест на Alzheimer- характерна е рано появяваща се деменция.
  • болест на Creutzfeld-Jacob- ранна деменция, миоклонии, пирамидна симптоматика
  • болест на Wilson(Хепатолентикуларна дегенерация)- нарушения в медната обмяна, наличие на чернодробно увреждане, характерен пръстен на Кайзер-Флайшер. Изследват се медната обмяна, нива на церулоплазмин и др.
  • болест с дифузни телца на Lewy - ранна и тежка деменция, флуктуации в когнитивните нарушения, халюцинации, треморът не е характерен симптом.