2. Какви са усложненията, свързани с дълготрайната терапия на заболяването?

  • двигателни усложнения - двигателни флуктуации и дискинезии. Двигателните флуктуации представляват нарушаване на периодите, през които пациента има добро повлияване от прилаганата терапия от периоди, през които симптомите не се повлияват добре. Първоначално двигателните флуктуации се появяват в сутрешните и следобедните часове. Наблюдава се флуктуация в двигателната активност, която е свързана с поемането на всяка доза леводопа поради изчерпване ефекта на лекарството преди поемане на следващата доза. С продължаване на лечението двигателните флуктуации стават непредвидими, внезапни. Без връзка с времето на приемане на следващата доза или с плазмената концентрация на леводопа. Дискинезиите са неволеви движения, които може да бъдат хореиформени движения, дистонии, тикове, миоклонус. Могат да засегнат всяка част на тялото. По-често се наблюдават при млади пациенти. Получават се при дълготрайна терапия с леводопа или антихолинергични медикаменти.
  • невропсихични усложнения - обърканост, халюцинации, делир, тревожност, панически атаки, депресия, нарушения на съня, когнитивни нарушения и деменция. Някои от тези проблеми се предизвикват и от самото заболяване.