1. Каква е прогнозата на Паркинсоновата болест?

Без лечение заболяването прогресира да пълна инвалидност и може да доведе до смъртен изход.

Добре подбраният терапевтичен подход повлиява симптоматиката в различна степен и за различно дълъг период от време (в зависимост от формата и прогресията на болестта).