7. Кои са най-честите симптоми при множествена склероза?

Процесите на увреждане и възстановяване може да се развиват многократно през различен интервал от време. Какви точно симптоми ще се развият зависи от мястото на възпалителния демиелинизиращ процес и какви структури от нервната система са засегнати. Трудно е да се предвиди какви и колко тежки ще бъдат те. Може да се засегнат различни функции на тялото. Симптомите при множествена склероза са много разнообразни и варират значително при различните пациенти, както и в различните моменти от развитие на болестта при един и същ човек. Някои пациенти с множествена склероза може да не развият симптоми за различно дълъг период от време. Някои пациенти може да развият само част от типичните симптоми при множествена склероза.

  • сетивни нарушения - хипестезии, болка, парестезии (мравучкане, тръпнене). Чувство за преминаване на електрически ток по протежение на гърба - т.нар. симптом на Lhermitte. Някои пациенти съобщават за особени сетивни оплаквания като чувство на студ или затопляне на крайник.
  • зрителни нарушенния- развитие на оптичен неврит с намаление на зрението, загуба на цветното зрение, най-често само за едното око
  • очедвигателни нарушения - двойно виждане, нарушения в очните движения с картина на хоризонтална или вертикална погледна пареза
  • двигателни нарушения - скованост, слабост, загуба на мускулна сила, пирамидна симптоматика с оживени сухожилнонадкостни рефлекси и поява на патологични рефлекси. Развитие на моно-, хеми-, пара- или квадрипарези и плегии.
  • промени в мускулния тонус - развитие на спастицитет, като при развитие на лезии в малкия мозък мускулният тонус може да бъде намален
  • координационни нарушения - промени в походката, дисметрия, скандиран говор, тремор.
  • тазоворезервоарни нарушения - микционни смущения с поява на императивни позиви, инконтиненция, инсуфициенция в изпразването на пикочния мехур. По-рядко се наблюдава констипация.
  • сексуални проблеми - импотентност или загуба на сетивност.
  • болка - остра болка (напр. зад едното око) или хронична болка (напр. в крайниците или гърба)
  • умора - това е един от най-характерните симптоми при множествена склероза. Касае се за продължително чувство на умора, което не корелира с нивото на неврологичната инвалидизация или МРТ лезиите, но се асоциира с депресия.

Повечето от тези оплаквания може да се повлияят чрез приложение на ралични медикаменти. Някои от симптомите се срещат по-често, други изключително рядко. Все пак дори когато пациентите нямат симптоми въобще, множествената склероза може все още да е "скрито" активна.

Първите симптоми обикновено са много леки и преминават без лечение. Но с течение на времето те може да станат по-многобройни и тежки по изява. Обичайният ход на болестта е с кратки периоди на остра изява на симптоми, които се последват от период на отслабване или изчезване с продължителност седмици, месеци или дори години.