5. Какви са основните типове множествена склероза?

На съвременния етап МС се разделя на четири стандартни типа:

  • пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза - това е най-честата форма на МС. В началото повечето от болните имат тази форма. Засяга около 80% от всички пациенти с МС. При тази форма атаките на болестта са последвани от периоди на възстановяване. За пристъп говорим, когато се появяват нови симптоми (оплаквания), чиято продължителност е повече от едно денонощие. Те могат да бъдат нови или отново появили се стари симптоми. Периодите на подобрение се наричат ремисии. Понякога симптомите на болестта не преминават напълно, а остава известен дефицит.
  • вторично-прогредиентна форма на множествена склероза - може да последва развитието на пристъпно-ремитентната форма на множествена склероза. След няколко атаки и ремисии започва прогресивна фаза на влошаване с или без периоди на ремисия, дискретна ремисия или плато в развитието на заболяването. Приема се, че това е по-напреднала форма на МС. Около 40% от пациентите с пристъпно-ремитентна форма на МС може да развият вторично-прогредиентна форма.
  • първично-прогредиентна форма на множествена склероза - това е рядка форма на развитие и засяга около 10% от пациентите с множествена склероза. При тази форма симптомите се влошават от самото начало на болестта. Инвалидността прогресивно нараства. Няма пристъпи и периоди на ремисия, но е възможно влошаването да спре за определен период и после да продължи с увеличаване на симптоматиката и влошаване на телесните функции или да се наблюдават незначителни подобрения в състоянието.
  • доброкачествена форма на множествена склероза - започва като пристъпно- ремитентна форма с малко на брой леки атаки и периоди на пълно възстановяване. Възможно е да преминат около 20 години преди да се разгърне нов пристъп. В продължение на много години (10 - 15г.) има само едва забележим дефицит без допълнително влошаване на състоянието и без нови рецидиви. Около 10- 15% от болните се включват в тази група.

Съществуват и редки форми на множествена склероза. Към тях се отнасят оптикомиелитът на Devic. Както и острата форма на множествена склероза, която е злокачествена форма с бързо развитие на инвалидизация и екзитус.