12. Защо е необходимо да се познава това заболяване?

Това е едно от най-честите заболявания на ЦНС с голямо социално значение. Най- висока болестност се отчита в централна и северна Европа, южна Канада и северните части на САЩ и Нова Зеландия (250- 300: 100 000). Умерена честота има в останалите части на Европа. Ниска е честотата в Азия, Африка и Южна Америка. Младите хора са рисковият контингент за изява на множествена склероза - в периода на най-ползотворните години от живота си.