11. Кой може да се разболее от множествена склероза?

Тъй като все още има много неизвестни около множествената склероза, не можем да предвидим кой може да се разболее от множествена склероза. Все пак може да се каже кой има риск да развие множествена склероза.

Млади хора - симптомите обикновено се проявяват във възрастта между 20 и 40 години. Множествена склероза рядко се развива преди 15 или след 50 годишна възраст.

Жени - жените развиват множествена склероза два пъти по-често от мъжете. Множествена склероза няма връзка с бременността. Жените, болни от множествена склероза могат да имат деца.

Хора, живеещи в топлите области - множествена склероза се среща по-често между 40` и 60` северна и южна ширина. Колкото по-близо до екватора е дадена област, толкова по-малко са случаите на множествена склероза. Това разпространение на множествена склероза се свързва с по-голямото предразположение на бялата раса към развитие на болестта.

Хора, живеещи в области с висок стандарт на хигиена.