10. Какво е разпространение на риска от множествена склероза в световен мащаб:

Честотата на множествена склероза варира в различните части на света. Тя нараства с отдалечаване от екватора в двете земни полукълба. Бялата раса е по-предразположена към развитие на множествена склероза.

Очертава се тенденция да се среща по-често в области с по-високо ниво на икономическо развитие и с по-високо ниво на хигиенни навици. Вероятно децата от тези области не са изложени на действието на определени фактори от околната среда, които взаимодействат с имунната система