7. Какви са фармакологичните тестове (Тензилонов или Простигминов тест), хистологични тестове?

Чрез подобни тестове се цели фармакологично инхибиране на ензима ацетилхолинестераза и увеличаване концентрацията на ацетилхолина в синаптичната цепка. Отчита се степента на клинично подобрение в засегнатите мускулни групи.

Тензилона е кратко действащ ацетилхолинестеразен инхибитор, който подобрява мускулната сила при мистенно болни. Оценяват се клиничните белези за налична мускулна слабост (птоза, частична или пълна офталмоплегия, силно ръкостискане) преди и след въвеждане на Тензилон. Тази оценка се прави както от лекаря, така и от пациента. Приложение: въвежда се първоначална тестова доза - 0,1ml от 10mg/ml тензилонов разтвор. При липса на ефект се прилага и останалото количество от разтвора (0,9ml). Страничен ефект на теста: синусова брадикардия (копиране с atropine).

Необходимо е да се отбележи, че теста може да се позитивира при някои други заболявания: амиотрофична латерална склероза, полиомиелит, както и при някои периферни невропатии.

Хистологични тестове - при 65% от миастенно болните се установява лимфофоликуларна хиперплазия на тимусната жлеза и при 15% - хистологични данни за тимом.