5. Как се използват антихолинестеразните средства?

Антихолинестеразни средства - чрез инхибиране на ензима ацетилхолинестераза те увеличават концентрацията на Ach в нервно-мускулния синапс и улесняват свързването му с Ach-рецептори.

  • Pyridostigmine bromide (Mestinon, Kalymin)Фармакологичното му действие започва след 30-60 мин и се прекратява след 3-6 часа. Kalymin – tabl. 10mg; 60mg, Mestinon – tabl. 10mg; dr. 60mg, Kalymin Mitte – amp. 0,1% 1ml = 1mg, Mestinon – amp. 0,1% 1ml. Kalymin Forte – amp. 0,5% 1ml = 5mg. Дневна доза при възрастни - от 60-960mg/ден p.o., разделена в няколко приема (3-4 пъти дневно; при недостатъчен ефект дозата се увеличава и се съкращават интервалите на пероралните приеми). 2mg i.v./ i.m. на 2-3 часа или 1/30 от дозата p.o. Дневна доза при деца - 7mg/ kg/ ден p.o., разделена в няколко приема. Противопоказания: хиперчувствителност към препарата; перитонит; механична обструкция на чревния или уринарен тракт! Внимателно приложение при пациенти с бронхиална астма и такива получаващи терапия със сърдечни гликозиди! Бременност: не е установена безопасноста на приложението му при бременни! Странични реакции- при свръхдоза – опасност от развитие на холинергични кризи (копиране с atropine!).Х олинергични ефекти: повишена саливация, коремни болки, диария, замъглено зрение, зачервяване (копиране с антихолинергични медикаменти - diphenoxylate hydrochloride (Lomotil) и atropine sulfate).
  • Neostigmine bromide (Prostigmine)tabl. 15mg Дневна доза при възрастни - 15 mg/единична доза p.o. разделена на 3-4 часа; 0.5-2.5 mg i.v/ i.m./ s.c. разделена на 1-3 часа или 1/30 от дозата p.o. (дневната доза не трябва да превишава 10 mg/ден). Дневна доза при деца - 2 mg/kg/ден p.o., разделена на 3-4 часа
    0.01-0.04 mg/kg i.v/ i.m./ s.c. разделена на 2-4 часа или 1/30 от дозата p.o.