3. Какво е тимектомия?

Тимектомия - особено важен терапевтичен подход при МГ.щ

Извършването на тимектомия се препоръчва при всички пациенти с генерализирана форма на миастения (с или без данни за тимом!); възраст < 55 години, данни за тимусна хиперплазия или тимом;

Чрез тимектомия се постига стабилна ремисия най-често при млади пациенти, с кратка давност на заболяването, хиперплазия на тимуса и висок титър на антитела.

След тимектомия се наблюдава ремисия от 7 до10 години при 40-60% от пациентите (с изключение на тези пациенти с тимом).