2. Какво е интензивното лечение при миастения гравис?

При криза с остро развитие на дихателна недостатъчност (миастенна, холинергична или смесена криза) спешно се започва провеждане на респираторна реанимация (оротрахеална интубация и изкуствена белодробна вентилация).

По време на криза антихолинестеразните средства се спират за различен период от време (обикновено за 24 или 48часа)!