12. Как се поставя диагнозата миастения гравис?

За поставяне на диагнозата са необходими

  • лабораторни изследвания
  • невроизобразяващи изследвания
  • електрофизиологични изследвания
  • фармакологични изследвания
  • хистологични изследвания