11. Какво е изследване на серумен титър за анти-ацетилхолинови антитела?

С най-голяма диагностична стойност - позитивен при 74% от всички миастенно болни, положителен при около 80% от пациентите с генерализирана форма на миастения и при 50% от тези с чиста очна форма на миастения. Най-голям процент на негативни серумни антитела има при болните с изолирана очна форма на МГ.

Фалшиво-позитивни резултати са описани при пациенти с тимом, при които не е установено заболяване на нервно-мускулното предаване, както и при пациенти с Ламберт-Итън миастенен синдром, дребноклетъчен белодробен карцином, ревматоиден артрит – лекуван с пенициламин и при 1-3% от възрастните пациенти над 70 години.