1. Каква е прогнозата при миастения гравис?

Смъртността при пациенти с нелекувана миастения е 25-31%. След прилагане на адекватно и интензивно лечение смъртността от МГ е сведена приблизително до 4%.

Около 40% от пациентите започват с начални клинични симптоми само от очната мускулатура. От тях до края на втората година от началото само 16% се запазват клинично като изолирана очна форма на миастения.

При пациентите с генерализирана форма на миастения максималното влошаване на симптоматиката се развива до третата година от началото на заболяването. След този период пациентите обикновено трайно се подобряват и стабилизират. Рядко се наблюдава влошаване на миастенията след третата година.

Прогностични фактори за лош изход от заболяването са: възраст над 40год, бърза прогресия на миастенията и хистологични данни за тимом.