7. Как се оценява слабостта в мускулатурата на крайниците?

  • определени мускулни групи се засягат по-често от други (мускулатурата на горните крайници се засяга по-често)
  • в ръцете най-често се засягат m.deltoideus и екстензорите на китката и пръстите. M.triceps brachii е по-засегнат от m.biceps brachii.
  • в долните крайници най-често участват флексорите на бедрото, m.quadriceps femoris; дорзалните флексори на стъпалото и по-рядко плантарните флексори н