6. Как се оценява слабостта на дихателната мускулатура?

  • слабостта на дихателната мускулатура може да доведе до остра дихателна недостатъчност – спешно състояние, при което оротрахеалната интубация е задължително мероприятие. Слабостта на интеркосталната мускулатура и диафрагмата водят до белодробна хиповентилация с покачване концентрацията на СО2 в кръвта.
  • слабостта на фарингеалната мускулатура води до механична обструкция на горните дихателни пътища със задръжка на секрети, последваща аспирация и невъзможност за откашляне.
  • необходимо е активно проследяване на някои основни параметри на дишането (дихателна честота, дихателен и минутен дихателен обем, минутна алвеоларна вентилация), кръвно-газов анализ, алкално-киселинно състояние.
  • ранно установяване на диспнея и цианоза
  • остра дихателна недостатъчност, застрашаваща живота на миастенно болните, се развива в периода на кризите – миастенна, холинергична и смесена.