5. Как се оценява слабостта на очната мускулатура?

  • характерно е асиметричното засягане на външните очни мускули. Обикновено се обхваща повече от един мускул. Характерен диагностичен белег е засягането на очни мускули, инервирани от различни черепно-мозъчни нерви!
  • слабостта на m.rectus lateralis и m.rectus medialis може да доведе до развитие на псевдоинтернуклеарна офталмоплегия (ограничено привеждане на едното око с нистагъм на отвеждащото око при поглед настрани).
  • при продължителен поглед настрани и умора на m.rectus medialis се получава едър нистагъм на абдуциращото око.
  • слабостта на клепачите клинично се проявява с птоза, която обикновено се компенсира чрез набръчкване на челото. След време това положение влошава птозата, докато кратката почивка със затваряне на очите подобрява състоянието.