4. Какво е миастенна криза?

Възниква в резултат на неадекватно антихолинестеразно лечение (недостатъчна дозировка). Може да се провокира от различни фактори като:

  • интеркурентни инфекции
  • физическо натоварване
  • стрес
  • оперативни намеси
  • раждане, лактация
  • лекарствени средства (антибиотици, антиаритмични средства, бензодиазепини и др.)

Протича с клиничната картина на:

  • влошаваща се генерализирана мускулна слабост
  • засилване на очната симптоматика
  • тежки булбарни разстройства
  • остра дихателна недостатъчност

Диагноза - клинична характеристика, Тензилонов тест.

Поведение при миастенна криза - спешна респираторна реанимация (оротрахеална интубация, поставяне на ИБВ), спиране на антихолинестеразните средства за 24-48 часа. При по-леките кризи може само да се увеличи дозата на антихолинестеразните средства.