3. Какво е холинергична и смесена криза?

Следствие на предозиране с антихолинестеразните средства и развитие на персистиращ деполяризационен блок в резултат на натрупване на ацетилхолин. Протича с клиничната картина на:

  • бавно, прогресиращо засилване на мускулната слабост
  • поява на коремни болки, диария, хиперсаливация, позиви за уриниране, мускулни фасцикулации
  • развитие на остра дихателна недостатъчност

Диагноза - клинична характеристика, Тензилонов тест, липса на ефективност от прилагане на антихолинестеразни средства.

Поведение - спешна респираторна реанимация (оротрахеална интубация, поставяне на ИБВ), спиране на антихолинестеразните средства за 24-48 ч., при по-леките кризи може само да се намали дозата на антихолинестеразните средства, прилагане на Atropin

Смесена криза настъпва, когато при един и същ болен едновременно се развиват миастенна недостатъчност в едни мускулни групи и типични холинергични симптоми в други.