2. Кои са провокиращите фактори при миастения гравис?

В повечето случаи миастения гравис е идиопатично заболяване. Лекарствени средства от различни лекарствени групи могат да отключат миастения:

 • антибиотици (аминогликозиди, ципрофлоксацин, еритромицин, ампицилин и др.)
 • бета-блокери (пропранолол, окспренолол и др.)
 • Литий
 • Магнезий
 • Procainamide
 • Verapamil
 • Quinidine
 • Chloroquine
 • Prednisone
 • Timolol(локални бета-блокери използвани за глаукома)
 • антихолинергични средства (трихексифенидил и др.)
 • нервно-мускулни релаксанти (кураре) трябва да се прилагат с внимание при миастеници с оглед избягване на продължителна нервно-мускулна блокада