12. Каква е статистиката при миастения гравис?

  • честота - миастения гравис е рядко заболяване с годишната заболеваемост около 5/ 100 хил. население
  • възраст - миастения гравис може да се наблюдава във всички възрастови групи. При жените най-често се развива през третото десетилетие (20-30г.), докато при мъжете пикът на заболяването е през шесто-седмо десетилетие (60-70г.). Средната възраст за начало на заболяването при жените е 28г, а за мъжете – 42г. Преходна миастения може да се развие при новородени (неонатална МГ) от болни майки чрез трансплацентарно пренасяне на антиацетилхолинови антитела (10-20% от новородените). Установена е протективната роля на алфа-фетопротеина по време на бременност върху свързването на анти-Ach антитела с Аch-рецептори. При майки с висок серумен титър на антитела има по-висок риск за развитие на неонатална миастения, поради което плазмаферезата по време на пренаталния период е оправдана.
  • пол - класическото съотношение жени : мъже е 6 : 4. В младите възрастови групи се засягят по-често жените (2 :1), докато при възрастните болни честотата е еднаква.
  • смъртност - съвременното лечение и грижа за миастенно болните значително намали смъртността от това заболяване – 3-4% (за разлика от смъртността преди години – над 30-40%).