10. Каква е обективната находка при миастения гравис?

Характерната вариабилност в мускулната слабост по време на неврологичния преглед може да бъде пропусната и това да доведе до поставянето на погрешна диагноза (напр. функционално заболяване). Лекуващият лекар трябва внимателно да изследва мускулната сила в различните мускули и мускулни групи, за да може внимателно да определи тежестта и разпространението на заболяването, както и да мониторира ефекта от прилаганото лечение. Особено внимание при провеждане на прегледа трябва да се обърне и на дихателната мускулатура с оглед ранно диагностициране на заплашваща дихателна слабост (оценка на дишането).

Слабостта може да се регистрира в различни мускулни групи, но обикновено е представена симетрично в проксималната мускулатура

Изследването на сухожилно-надкостните рефлекси и на сетивността не показва отклонения.