1. Каква е диференциалната диагноза?

 • амиотрофична латерална склероза
 • тромбоза на базиларната артерия
 • булбарен глиом
 • синдром на синус кавернозус
 • дерматомиозит, полимиозит
 • Ламберт-Итън миастенен синдром
 • множествена склероза
 • саркоидоза и невропатии
 • заболявания на щитовидната жлеза
 • синдром на Толоза-Хънт

По-рядко се имат предвид следните заболявания:

 • ботулизъм
 • мозъчно-стволови сндроми
 • компресивни лезии на черепно-мозъчните нерви
 • конгенитални миастенни синдроми
 • митохондриални миопатии с или без външна офталмоплегия
 • неврастения
 • окулофарингеална мускулна дистрофия