5. Какво е синдром на каротидната артерия?

Каротидната система включва общата сънна артерия, която на ниво С4 се дели на външна и вътрешна сънна артерия. Клинично оклузията на общата (около 1% в каротидния басейн) и вътрешната сънна артерия са неразличими. Зоната, която се кръвоснабдява от каротидната система има широки възможности за колатерално кръвообращение.

По тази причина до 40% от тромбозите, най-често локализиращи се в началото на вътрешна сънна артерия, протичат скрито. В тези случаи тромбозата и на другата сънна артерия може да доведе до масивен билатерален инфаркт, характеризиращ се с кома, квадриплегия, ментрономични хоризонтални конюгирани очни движения.

При недостиг в колатералното кръвообращение може да се обхванат големи мозъчни зони. Обикновено обхванати са гранични зони между предна и средна мозъчна артерия, като тук характерна е слабост за бедрото или рамото. При малка предна комуницираща артерия се обхваща и зоната на предна мозъчна артерия. Според вариациите на кръвотока могат да се обхванат предните 2/3 на мозъка, заедно с базалните ганглии, може да се обхванат зоните на двете предни мозъчни артерии, както и зоната на задна мозъчна артерия.

Оклузия на каротидна система може да се изяви чрез хемиплегия, хемихипестезия, хемианопсия при засягане на артерията на доминантната хемисфера - афазия, алексия, Герстманов синдром и при оклузия на недоминантната страна - анозогнозия и аутотопагнозия. При големи инфаркти поради засягане на ретикуларната формация незабавно се изявява сомнолентност или сопор. Възможно е да се появи главоболие с характерна локализация на веждата.

В 25% от симптоматичните оклузии инсултът се предхожда от преходна монокуларна слепота. Рядко в исхемичните инсулти се въвлича централната ретинална артерия.

Характерна е хомолатерална проява на синдрома на Клод Бернар-Хорнер – птоза, миоза, енофталм.

Наблюдават се и симптоми от страна на sinus caroticus – безпулсови ръце, промени в артериалното налягане.