2. Какво е синдром на предна хороидна артерия?

Артерията е клон на вътрешна сънна артерия и кръвоснабдява част от globus pallidus, задната част на capsula interna, хороидния плексус, както и някои други структури, като зрителния тракт при някои пациенти.

При увреждане на предната хороидна артерия се описват контралатерална хемиплегия, хемихипестезия, хомонимна хемианопсия, смущения в говора при увреда на доминантната хемисфера и неглект, конструкционна апраксия при лезия в недоминантната хемисфера.