6. Какво е лечението на исхемичните мозъчни инсулти?

Исхемичният мозъчен инсулт е спешно състояние!

Спешните мерки при леглото на болния се провеждат при клинично предполагаема, но не сигурна и не потвърдена диагноза исхемичен мозъчен инсулт. Често е практически невъзможно да се разграничи исхемичен от хеморагичен мозъчен инсулт.

На първо място стои стабилизирането на сърдечно-съдовата система. Исхемичен мозъчен инсулт може да се развие и вследствие на остро коронарно нарушение. Контролът на кръвното налагяне се налага не толкова заради реактивното покачване при мозъчния инфаркт, колкото поради невъзможността да се отхвърли чисто клинично хеморагия. Препоръчва се систолично налягане 150-170, диастолично 80-100, като се избягва рязко сваляне на налягането, препоръчва се използването на ACE инхибитори. При хипотония се включват венозно солеви разтвори, приложението на Dopamin амбулаторно не е желателно. Ритъмните нарушения се коригират ако са животозастрашаващи; не се препоръчва опит за регуларизация при предсърдно мъждене в амбулаторни условия поради риск от емболия.

При пациенти с основателно съмнение за хипогликемия може да се приложи глюкоза.

Противооточни средства при неясен хематокрит на болния следва да се използват внимателно, отокът обикновено се развива постепенно, достига максимум на 3 тия – 7 мия ден и често при възрастни пациенти не се изявява значимо клинично поради мозъчната атрофия.

При пациенти в коматозно състояние с нарушено дишане, риск за аспирация, 7-8 точки по скалата на Глазгоу-Лиеж и подготвен специалист може да се наложи оротрахеална интубация.

Осигурява се максимално бърз незабавен транспорт към болнично заведение. Крайният срок за венозна тромболиза е три часа, за артериална – четири, за някои невропротективни медикаменти – 6 часа, като при всички случаи по-рано започналото лечение води до по-добри резултати. В България за момента артериална тромболиза не се провежда, а технологичното вътреболнично време (преглед, КАТ, лаборатория) е около един час, така че целевото време на пристигане на пациента в болницата е до втория час, като се препоръчва предварително да се уведоми по телефона т.нар. stroke team.