4. Какво е хирургичното лечение?

Реваскуларизацията се извършва чрез отстраняване на тромба/ембола или чрез бай пас.

Терапевтичният прозорец е сходен с този на тромболизата, като проведена 12 часа след инцидента оперативна намеса носи само рискове.