3. Каков е антиагрегантно и антикоагулантно лечение?

Високите дози Heparin 1000 E/h на перфузор за 3-4 дни са запазили значението си предимно за вертебро-базиларната система, при тромбоза на базиларната артерия.

Оралните антикоагуланти се прилагат внимателно поради риск от хеморагично инфарциране. Нискомолекулните хепарини и Heparin 2 x 2500-5000E дневно се прилагат за редуциране на риска от дълбоки венозни тромбози и емболизация.

Acetisal значимо снижава леталитета и честотата на рецидивите и се препоръчва за лечение и профилактика на исхемичния мозъчен инсулт.

Текат проучвания за изясняване на ползата от Clopidogrel при острите исхемични мозъчни инсулти. Някои невропротектори имат установени и антиагрегантни свойства.