16. Какво представляват мозъчно-съдовите заболявания?

Мозъчносъдовите заболявания обхващат група заболявания, възникващи в резултат на нарушение на артериалното или венозното мозъчно кръвообращение. Могат да се изявят като остри и подостри инциденти (исхемични, хеморагични, венозни тромбози) и чрез хроничен тип оплаквания (от притискане на структури, съдово главоболие, енцефалопатия и др.).

Острите исхемични нарушения могат да се разделят на три групи според наличието и продължителността на симптоматиката:

  • асимптомни
  • транзиторни исхемични атаки
  • исхемични мозъчни инсулти