15. Какво е исхемичен мозъчен инсулт?

Исхемичните мозъчни инсулти възникват в резултат на ограничаване или прекъсване на кръвотока, респективно на притока на кислород и глюкоза към главния мозък.

Исхемичните, заедно с хеморагичните мозъчни инсулти оформят синдромокомплекса на мозъчния инсулт.

Острите исхемични нарушения могат да се разделят на три групи според наличието и продължителността на симптоматиката:

  • асимптомни
  • транзиторни исхемични атаки
  • исхемични мозъчни инсулти