11. Какво е хемодинамичен исхемичен мозъчен инсулт?

Развиват се при релативна недостатъчност на кръвотока, респективно кислорода и глюкозата.

Често се развиват при хирургични процедури. Засягат се зони, отдалечени от съдовия басейн.