9. Каква е стратегията при лечение?

Стратегии за лечение, съобразени със стойностите на артериалната хипертония и рисковия профил:

високо нормално артериално налягане – неколкократно систолно налягане 130-139 или диастолно налягане 85-89ммHg

да се оценят другите рискови фактори, увреда натаргетни органи (особено бъбреци), диабет

промяна в начина на живот и лечение на други рискови фактори или заболявания

определяне на абсолютния риск:

  • много висок – започване на медикаментозна терапия
  • висок - започване на медикаментозна терапия
  • умерен – често мониториране на артериалното налягане
  • нисък – без намеса

артериална хипертония І и ІІ степен - неколкократно систолно налягане 140-179 или диастолно налягане 90-109 ммHg

да се оценят другите рискови фактори, увреда натаргетни органи, диабет

промяна в начина на живот и лечение на други рискови фактори или заболявания

определяне на абсолютния риск