6. Кои адренергични инхибитори се използват?

  • бета блокери - доказано намаление на СС смъртност и болестност, особено полезни при ИБС , вторична профилактика на инфаркта , и съчетание с ритъмни нарушения. Странични действия: бронхоспазъм (внимание при астма и ХОББ), депресия, брадикардия (внимание при АV блок), може да маскират проявите на хипогликемия, потискат периферната циркулация (внимание при ХАНК), увеличават триглицеридите, оплаквания от умора, слабост и безсъние. Голяма част от страничните явления са доза зависими и редуцирани при кардиоселективните бета- блокери (Метопролол -50-200 мг/дн, Атенолол 25-100мг, Бизопролол 2.5-20мг, Небиволол (който допълнително действа и с освобождаване на азотен окис) 2.5-10мг). Класически представител на групата е Пропранолол (40-200мг/дн.). С вътрешна симпатикомиметична активност са Пиндолол(5-20мг/дн (и Ацебутолол (200-800мг/дн). Комбинирани алфа и бетаблокери са Лабеталол (100-1200мг/дн) - прилага се при хипертонични кризи и при бременни, и карведилол (6.25-50мг/дн.) - особено ефективен при сърдечна недостатъчност.
  • централни алфа 2 агонисти - намаляват периферните катехоламини и сърдечната честота и минутен обем например: Клонидин (0.1 до 1.2мг/дн) – има силен и бързо настъпващ ефект,подходящ при противопоказания за бета –блокери, при бъбречна недостатъчност. Странични действия: сухота в устата, депресия, отпадналост, ортостатизъм, rebound –феномен при прекъсване. Особено внимание заслужава Метил допа(250-1000мг), който се прилага при хипертония при бременни. Страничните му ефекти включват автоимунни реакции и чернодробна увреда. По-съвременни препарати са Рилменидин (1-2 мг/дн) и Моксонидин (0.2-0.4 мг/дн), които стимулират предимно имидазоловите, а не алфа 2 –рецепторите и имат по-малко странични действия, както и благоприятни ефекти на бъбречно ниво. Резерпинът, който действа чрез изчерпване на централните и периферните депа на норадреналин, поради изразените си странични ефекти (най-вече депресии) в днешно време почти не се използва.
  • периферни алфа 1-блокери - нямат неблагоприятни метаболитни ефекти, подходящи при простатна хипертрофия. Страничини действия: ортостатизъм, феномен на първата доза - със замайване, сърцебиене, главоболие, привикване (при празозин). Представители: Празозин (1-20 мг/ дн.), Доксазозин (1-8мг/ дн.)