5. Кои АСЕ- инхибитори се използват?

АСЕ-инхибиторите понижават периферното съдово съпротивление поради намалено производство на ангиотензин ІІ, намалява стимулацията на симпатико-адреналната система от ангиотензин ІІ, подтискат секрецията на алдостерон и АДХ и така намаляват натриевата и водната задръжка.

Повлияват благоприятно ендотелната дисфункция и водят до регерес на левокамерната хипертрофия. Особено полезни са при сърдечна недостатъчност, при диабетици за намаляване на протеинурията и при дилатирана и ремоделирана лява камера в резултат на ИБС. Странични ефекти: най- често суха дразнеща кашлица(5-10%), ангиоедем, хиперкалиемия (да не се дават при креатининов клирънс под 30 мл/мин), екзантеми, левкопения, протеинурия.

Противопоказани са при двустранна стеноза на бъбречните артерии, при бременност поради бъбречна агенезия и смърт на плода.

Представители - Каптоприл: (12.5-150 мг/дн.), Еналаприл (5-40 мг/дн.), Лизиноприл (5 -40 мг/ дн), Фозиноприл )5-20 мг/дн.), Квинаприл (5-40мг/дн), Периндоприл (4-8 мг/дн.), Трандолаприл (0.5-4 мг/дн), Рамипррил (2.5 -10 мг/дн.).