10. Какви са основните мерки при лечението на артериалната хипертония?

Лечението на всеки пациент трябва да бъде съобразено с цялостния му рисков профил, а не само със стойностите на артериалната хипертония.

Основната цел е дългосрочно и максимално намаляване на риска от развитие на сърдечносъдови заболявания.

Промяна в начина на живот: тези мерки трябва да бъдат назначавани, при всички пациенти, включително при лица с високо нормално налягане и при тези, изискващи медикаментозна терапия:

  • спиране на тютюнопушенето
  • намаляване на телесното тегло
  • ограничаване на прекомерната употреба на алкохол (до 30 мл етанол = 750 мл. бира, 60 мл концентрат, 300 мл вино – за мъжете и половината от това количество за жените)
  • физическа активност регулярна аеробна физическа активонст , например 30 мин. бързо ходене дневно.
  • ограничаване приема на сол ( до 6 г натриев хлорид или 2,4 гр натрий дневно)
  • увеличаване приема на плодове , зеленчуци и риба и намаляване приема на наситени мазнини.