8. Какви са стадиите на хипертонията?

Стадии на хипертонията според СЗО:

  • І стадий - хипертония без органни поражения
  • ІІ стадий - хипертония с органни изменения: левокамерна хипертрофия, микроалбуминурия,данни за атеросклеротични плаки
  • ІІІ стадий - хипертония с тежки органни увреждания:ИБС, сърдечна недостатъчност, ретинопатия
  • ІІІ – ІV стадий - мозъчни усложнения, бъбречна недостатъчност, периферносъдови усложнения

Особена форма е малигнената хипертония, тя се характеризира с:

  • диастолно налягане > 120 -130 ммHg
  • нарушен денонощен ритъм на кръвното налягане
  • промени в очните дъна от ІІІ-ІV ст.
  • развитие на бъбречна недостатъчност