7. Каква е етиология на хипертонията?

1. Първична (есенциална, идиопатична) - 90-95 % от всички пациенти с повишено артериално налягане. Засега не е установена единна специфична причина. Приема се, че приблизително 30% от вариациите на артериалното налягане се дължат на генетична предиспозиция и 50% на фактори на околната среда.

2. Вторична хипертония, резултат от различни основни заболявания.

2.1. Бъбречна

2.1.1. Бъбречна паренхимна болест (3-4 % от всички с хипертноия)-остър и хроничен нефрит, поликистоза на бъбреците, съединителнотъканни болести, диабетна нефропатия,,хроничен пиелонефрит,хидронефроза,радиационен нефрит,бъбр. амилоидоза.

2.1.2. Бъбречносъдова болест 0.5 - 1%

2.1.3. Ренин продуциращи тумори

2.1.4. Ренопривна хипертония

2.1.5. Първична ретенция на натрий

2.2 Ендокринна

2.2.1. Адренална хиперфункция( 0.1-0.3%)

2.2.1.1. кортикална - Къшинг синдром, първичен хипералдостеронизъм

2.2.1.2. медуларна - феохромоцитом

2.2.2. Хипертиреоидизъм, хипотиреоидизъм

2.2.3. Акромегалия

2.2.4. Паратиреоидна хиперфункция

2.2.5. Екзогенен прием на хормони (вкл. орални контрацептиви)

2.3. Коарктация на аортата - 0.2 %

2.4. Хипертония при бременност

2.5. Неврологични нарушения (повишено вътречерепно налягане, при тумори, енецефалит, респираторна ацидоза, сънна апнея, квадриплегия остра порфирия, оловно отравяне, фамилна дизавтономия, с-м на Гилен-Баре.

2.6. Остър стрес, включително оперативен (психогенна хипервентилация, хипогликемия, изгаряния, панкреатит, алкохолно абстиненция, ресуситация и операция)

2.7. Повишен вътресъдов обем

2.8. Медикаменти с хипертензивен ефект, повишена консумация, употреба на амфетамин, кокаин и др.

2.9. Повишен сърдечен дебит (аортна инсуфициенция, А-В фистула, отворен дуктус артериозус,болест на Пейджет, тиреотоксикоза, бери-бери)

2.10. Ригидна аорта.