5. Каква е клиничната картина?

Хипертонията е следствие на повишен минутен обем ( ударен обем х сърдечна честота), на повишено съдово съпротивление или и на двата фактора. В ранния стадий на хипертонията сърдечния минутен обем е леко увеличен, в последващия ход се повишава периферното съдово съпротивление.

Най-често дълго време липсват оплаквания. Главоболието (сутрешно, тилно) е неспецифичен симптом. Често първите оплаквания са белег на таргенто органно увреждани и/или усложнения:

  • виене на свят
  • шум в ушите
  • сърцебиене
  • прекордиали болки
  • диспнея при натоварване и др.