12. Увод

Артериалната хипертония е най-широко разпространеното сърдечносъдово заболяване с огромна тежест върху системата на здравеопазване и обществото. В развитите страни честотата на АХ е 15 -25% сред възрастната популация над 18 години.

В България по данни на CINDI програмата честотата във възрастовата група 25– 64 г. е 39.1 при жените и 42% при мъжете. Според същите данни през 1986 г. в България е имало 1.5 млн. души с повишено артериално налягане.