1. Какви са изследванията при артериална хипертония?

Лабораторни и апаратни изследвания:

рутинни изследвания - кръвна захар, общ холестерол, HDL – холестерол, триглицериди, пикочна киселина, креатинин калий, хемоглобин, хематокрит, изследване на урината, ЕКГ

препоръчителни изследвания - ехокардиография, ултразвуково изследване иследване на каротидна (и феморална артерия), С-реактивен протеин, микроалбуминурия и количествено определяне на протеинурията (особено важно при диабетици и съмнения за бъбречно засягане), фундоскопия, рентгенография на сърце и бял дроб

разширена оценка - всложнена хипертония: изследвания на мозъчната, сърдечната и бъбречната функция

търсене на вторична хипертония - определяне на ренин, алдостерон, кортикостероиди, катехоламини, ехография на бъбреци и надбъбреци, КАТ, ЯМР, ангиография