8. Каква е етиологията на инфекциозния ендокардит?

  • Стрептококи - 45-65% от случаите. Най-чест представител Streptococcus viridans –най-чест причинител - при зъбни травми и периодонтални инфекции Streptococcus bovis при тумори и манипулации на гастро-интестиналния тракт.; Streptococcus pneumonie рядко при инфекции на дихателните пътища при диабетици, алкохолици
  • Ентерококи (faecalis, faecium, durans) – 6 -18 % от случаите при манипулации на урогениталния и гастроинтестиналния тракт
  • Стафилококи - 25 -40 % от случаите. Коагулаза положителни – Staphylococcus aureus– по-чести, преобладават при наркомани и при протезирани клапи. Коагулаза отрицателни – Staphylococcus epidermidis-най-честият причинител при протезен ИЕ- 32.7 % при ранния и 28.9% при късния
  • грам отрицателни - 4-8% - най-често при тъканни инфекции и манипулации на урогениталния и гастроинтестиналния тракт; по-често при наркомани и протезни клапи. Представители: Enterobacteriaeceae - Salmonella, E. coli, citobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, Pseudomonas, Neiseria ; HACEK-групата (Haemophilus, Actinobacillus aktinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella korodens, Kingella)
  • други, по-редки причинители - Diphteroides, Listeria, Clostridium, Brucella, Coxiella Burneti, Chlamidia psittaci
  • гъбички - до 7% при наркомани и 5-10% при протезирани клапи - Candida, Aspergilus, Histoplasma
  • полимикробен ендокардит - 1%, до 6% при наркомани
  • отрицателни хемокултури - 5-10%