5. При кои пациенти не е показана профилактиката?

Пациенти и заболявания, при които профилактика за инфекциозния ендокардит не е показана:

  • ИБС без придружаваща клапна лезия
  • пациенти с предхождаща байпас операция или интракоронарна интервенция

В популацията на възрастни пациенти с вродени сърдечни пороци ИЕ не е наблюдаван при секундум тип междупредсърден дефект (преди и след затварянетао му), при затворен междукамерен дефект и дуктус артериозус,без левостранни клапни аномалии, при изолирана пулмонална стеноза, некоригирана аномалия на Ебщайн или след Fontan тип или Mustard операция. Въпреки това антибиотична профилактика се препоръчва за 12 месеца след транскатетерно затваряне на междупредсърден дафект или персистиращ форамен овале.

Пациентите с имплантиран пейсмейкър или дефибрилатор не се нуждаят от профилактика освен периоперативно.

Пациенти със сърдечен шум, но без ехографски доказана структурна болест, като и тези с митрален клапен пролапс без регургитация, задебеляване на платната и калцификати , нямат повишен риск от инфекциозен ендокардит.