3. При кои диагностичини и терапевтични процедури се препоръчва профилактика на инфекциозния ендокардит?

Зъбни процедури:

 • зъбна екстракция
 • периодонтални процедури, включващи хирургия
 • зъбна имплантация и реимплантация
 • инструментална или оперативна интервенция на зъбния канал
 • сублингвално поставяне на антибиотици
 • начално поставяне на ортодонтни апарати, които не са скоби
 • интралигаментна инжекция за локална анестезия
 • профилактично почистване на зъбите, когато се очаква кървене

Респираторен тракт:

 • тонзилектомия и аденоидектомия
 • хирургична интервенция, включваща дихателната лигавица
 • бронхоскопия с ригиден бронхоскоп

Гастроинтестинален тракт:

 • склеротерапия на езофагелни варици
 • дилатация на езофагеална стриктура
 • ендоскопска ретроградна холангиография с билиарна обструкция
 • хирургия на жлъчните пътища
 • хирургична интервенция, включваща чревна лигавица

Уро-генитален тракт:

 • хирургия на простатната жлеза
 • цистоскопия
 • уретрална дилатация
 • гинекологични процедури, при наличие на инфекция